14 Eyl 2009

Sel Anlatıyor...

Yıldırım Türker'in yazısı...

Başbakan, doğanın yanından verdi demecini. Dere, gün gelir intikamını alırmış.
Başbakan’ın geçen haftamızı sürükleyen sel felaketini değerlendirirken kendisini boğazına oturulup sıkıştırılan ve gün gelip patlayan derelerle özdeşleştirmesinde elbette psikolog olmadan anlayabileceğimiz bir ruh hali açığa çıkıyor.

Hatta coşup repertuvarından bir ‘bendimi aşar yıkarım’ manzumesi çıkarsa kimse şaşırmazdı.
Çünkü her toplumsal felaket, her doğal afet sonrasında sorumlu konumlardaki vatandaşlarımızda tebellür eden milli özelliğimiz pişkinliktir. Oysa Mimarlar Odası çırpınıyor.
Erdoğan ve Topbaş’ın açgözlü, bir türlü söz geçirilemeyen vatandaşı suçlamasının gerçeklikle hiçbir ilişkisi bulunmadığını söylüyor.

Bu bölgedeki yapılaşmaların 1997’de Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde hazırlanarak yürürlüğe sokulan bir plan değişikliğiyle başladı ğını, İstanbul açısından önemli bir ekolojik koridor, yeşil alan, rekreasyon alanı olan Ayamama deresinin bir kısmının, yüksek yoğunluklu ve çok katlı yapılaşmaya açıldığını hatırlatıyor.

Üstelik gerisi de var. Planın olumsuzluklarını ifade eden bir çevre etki değerlendirme raporu,
o dönemde Mimarlar Odası tarafından bizzat Erdoğan’a sunuldu. Plan değişikliğiyle bölgenin yeşil alan, niteliği ortadan kalkacak, Ayamama dere olma vasfını yitirecek, doğal afet davet edilmiş olacak, dendi. Plan değişikliğinin iptal edilmesi istendi. Ama Erdoğan bunu dikkate almadı.

Burada bitse. Mimarlar Odası İstanbul Başkanı Eyüp Muhçu anlatmayı sürdürüyor : “Daha sonra dava açtık. Erdoğan dava sürecini de dikkate almadı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, kararında savlarımızı doğruladı, “kamu yararı da yok” dedi. Yargı kararını da dikkate almadılar ve inşaatlara hız verildi. İhlas Holding’in yapıları, EGS ve Dünya Ticaret Merkezi’nin olduğu, Ayamama’nın güneyindeki havaalanına, Ataköy’e yakın olan bölge böyle oluştu.
Erdoğan mahkeme kararını temyize götürdü. Ama Danıştay 6. Dairesi mahkeme kararını onadı. Bundan sonra bile yapılaşmalar devam etti.

Devamı için... Sel Anlatıyor

Hiç yorum yok: